Atıksu Kontrol Çalışmaları

İSKİ ile 18.12.2003 tarihinde yapılan protokol uyarınca Bölge genelinde tesislerin çalışmaya başlamasıyla birlikte Bölgemiz giriş ve çıkışlarındaki atıksu parametrelerinin İSKİ normlarına uygunluğu açısından kontrolü için Sabit Soğutmalı Kompozit Numune Alma ve Online Cihazları İSKİ’nin hizmetine sunulmuştur.

 

Bölgemizde yeni yönetim binasında bir atıksu analiz laboratuvarı kurularak yaklaşık 100.000,00 TL’lik bir yatırımla parsel bazında atıksu kontrollerine başlanmıştır.

 

Bu laboratuvarın kurulmasıyla birlikte gerekli kadro takviyesi de yapılarak gece-gündüz mevhumu olmaksızın her parselden atıksu numuneleri alınarak, öncelikle laboratuvarımızda analiz edilmekte, analiz neticesine göre İSKİ kanalizasyon deşarj standartlarını sağlamayan numuneler ise ayrı bir sözleşmeyle bağlantısı yapılan Akredite Laboratuvara gönderilmektedir.

 

Burada çıkan nihai neticeye göre İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Değarj Yönetmeliği Tablo I de bulunan sınır değerlerini sağlamadığı tespit edilmesi durumunda Genel Kurulda alınan karar gereği "Kirlilik Önleme Payı" olarak katılımcıya fatura edilmektedir.

 

Bütün parsellerde yapılan atıksu kontrolleri dolayısıyla verimli neticeler alınmaya başlanmıştır. 4-5 yıl önce 20-30.000 leri bulan KOI değerleri 2014 yılındabirgün dışındaİSKİ parametresinden aşağıda bulunmuştur. Bizler ne kadar sıkı çalışmalar yaparsak yapalım neticede katılımcılarımızın birlere yardımcı olması ve uyarılarımıza harfiyen riayet etmesi gerekmektedir.

 

 

Bölgemizde ayrık kanal sistemimiz mevcut olup, Bölge çıkışımızdaki atıksularımız İSKİ’nin verdiği Deşarj İzniyle TEM Otoyolunun altından geçen kapalı kollektör vasıtasıyla Tuzla Biyolojik Arıtmaya kadar ulaşmaktadır.

 

Organize Sanayi Bölgemizin çevreye olan hassasiyet ve duyarlılığı sonucu alınan neticelerden memnuniyet duyulmakta olup, bu çalışmalar aralıksız olarak devam ettirilecektir.