Elektrik Hizmeti

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1461-8/1062 Lisans numarası ile 17.01.2008 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreyle "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı'' almıştır.

 

KOSB'un elektrik ihtiyacı TEİAŞ'a ait 380/33 kV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır. KOSB'un elektrik dağıtımı 34,5kV yer altı kablo şebekesi ile yapılmıştır.

 

KOSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtımı trafo merkezleri periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

 

KOSB'un kurulu gücü; 48 MVA - çekilen fiili max. puant gücümüz 17 MW 'dır.

 

Aylık ortalama tüketim 7,5-8,5 milyon kWh arasında olup - toplam tüketim 91.336.944 kWh'dır. (2014 yılı)