İSTANBUL SANAYİ ODASI "TUZLA HİZMET BİRİMİ" AÇILIŞI

EMLAK VERGİSİ HAKKINDA!


Değerli Firmalarımız,


Bilindiği üzere 01.07.2017 tarihinde 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen OSB Bölgelerinin Emlak Vergisinden muaf tutulma konusundaki kanun maddesi uyarınca:


OSB Bölgeleri içinde mülkiyeti katılımcılara ait olan gayrimenkullerin aynı mülkiyet sahipleri tarafından üretim amaçlı kullanılması durumunda emlak vergisi alınmaması hükme bağlanmıştır.


Bu doğrultuda mülkiyeti tarafınıza ait olan ve üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerinize ait emlak vergisinden muaf tutulmanız için ekte sunulan Belediyeye ait dilekçe örneğinin tarafınızdan doldurularak ilgili Tuzla Belediyesi Hesap İşleri Bölümüne elden teslim edilerek güncelleştirme yapılması gerekmektedir.


Kanun maddesi uyarınca mülkiyeti katılımcılara ait olan gayrimenkullerin gerek başka bir firmaya kiralanması, leasing yapılması ve aynı kardeş kuruluşlara kiralama yöntemi ile kiralanması yöntemi bu kanun maddesi kapsamına girmemektedir.


Konuyu bilgilerinize önemle sunarız.


Belediye Formu : Buraya tıklayarak indiriniz