Tehlİkelİ Maddelerin Karayolu İle Taşınması - Danışmanlığı Hak. Yönetmelİk ve TMGD Katİp Başvuruları

DUYURU

 

Bilindiği üzere; "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/ 6/2015 tarihinden itibaren başlamıştır.

 

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ

TMGD - KATİP DUYURU

TMGD - KATİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU