İtfaiye

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı belediye kanunu mevzuatına göre Organize Sanayi Bölgeleri'nin kendileri tarafından yapılması gereken ruhsat işlemlerine esas teşkil edecek yangın tesisatı proje onayı, ve itfaiye raporu için itfaiye açısından gerekli denetim ve raporlama işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı tarafından yürütülmesini sağlamak üzere birbirine sınır komşusu olan 4 Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Nisan 2006 tarihinde protokol yapılmıştır. Yapmış oldukları protokolle, özellikle bu bölgeye ve kimya sektörüne hizmet verecek şekilde donatılmış ortaklaşa itfaiye teşkilatı kurulmuştur.

 

 

Bu protokol kapsamında; Organize Sanayi Bölgesindeki tesisler ile diğer yakın çevresindeki tesislere, yangın anında müdahalenin en kısa sürede yapılabilmesi için Organize Sanayi Bölgemiz içerisine İtfaiye birimi için tahsis edilen parsele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından “İtfaiye Merkezi” kurulması istenmiştir.

 

Müşterek olarak (çevredeki OSB’ler ile birlikte) Organize Sanayi Bölgemiz içerisine son derece modern ve işlevsel bir İtfaiye Merkezi Binası yapılarak, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından faaliyete geçmiştir. İtfaiye Merkezinde, en son teknoloji ile donatılmış 5 araç ve gereçleri ile 18 itfaiye personeli 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

 

İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bu yana gerek bizim Bölgemizde, gerekse komşu Organize Sanayi Bölgelerinde çıkan yangınlarda görüldüğü üzere İtfaiye teşkilatının bu Bölgede kurulmasındaki kararlılığın ne kadar yerinde olduğu açıkça görülmektedir.

 

Bölgemizde faaliyet gösterecek olan firmaların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını alabilmeleri için İtfaiye ve ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş itfaiye uygunluk raporunun alınması zorunludur.

 

Faaliyet gösterilecek olan tesis ile ilgili olarak uygunluk raporunun alınabilmesi ve işlemlerin başlatılabilmesi için aşağıda bulunan dilekçeyi eksiksiz bir şekilde doldurarak Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

 

İtfaiye Uygunluk Raporu İşlemlerinin Başlaması İçin Başvuru Dilekçesi: İndirin